A k t u a l n y
r e p e r t u a r

 
W k r ó t c e

 

 

2 5   l a t   O K F

 

 

CZĘSTOCHOWA
W KADRZE

 

 

O f e r t a  d l a  s z k ó ł

 

 

 

 

C e n y   b i l e t ó w

 

 

Rezerwacja   biletów

Telefoniczna i mailowa
w godzinach 12.00 – 20.00
34 / 324 22 40 , kasa@galeria.czest.pl
rezerwacje mailowe POTWIERDZAMY Zarezerwowane bilety należy
odebrać 15 minut przed seansem
(potem rezerwacje zostaną anulowane).

 

 

Jesteś gościem...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

UWAGA !!!

 


K I N O   N I E C Z Y N N E   -   R E M O N T

Z A P R A S Z A M Y   O D   L U T E G O

POSTĘP PRACY PRZY REMONCIE NASZEGO KINA W OBIEKTYWIE...