Maj 2011r

 

 
 

SEANSE DOPOŁUDNIOWE - na życzenie grup zorganizowanych -
prosimy zgłaszać w biurze OKF (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00)
telefonicznie - 034 / 324 60 58 , mailem : okf@okf.czest.pl lub osobiście - Al.NMP 64
 
 


 

 

Wersja do druku...   (format *.pdf)   Druk


    29 IV - 5 V    16.30     DWA REMBRANDTY W OGRODZIE    
           18.15     JAN PAWEŁ II. SZUKAŁEM WAS    
           20.15     ŻONA DOSKONAŁA    

 

 
K I N O   S E N I O R A

    4 - 5 V    14.00     JAN PAWEŁ II. SZUKAŁEM WAS    

 

 
    6 V
7 V
8 V
   15.45
15.00
20.30
    SALA SAMOBÓJCÓW    
    8 V    18.30     TRZY MINUTY. 21:37    

 

 
W E E K E N D   Z   C Y F R O W Y M   P L A N E T E   D O C        6 V    18.00     NIE ZALEŻY WAM NA PRAWDZIE    
               20.00     KREW W TWOIM TELEFONIE    
        7 V    17.00     UPADEK GUBERNATORA    
               19.30     KRAJ GAZEM PŁYNĄCY    
        8 V    16.00     CZWARTA REWOLUCJA    

 

 
    9 - 10 V
12 V
   16.30
21.00
    SALA SAMOBÓJCÓW    
           18.45     TRZY MINUTY. 21.37    
    11 V    16.30     SALA SAMOBÓJCÓW    

 

 
F e s t i w a l   W A T C H   D O C S   -   Prawa Człowieka w Filmie

        11 V    18.30     KLIMAT NA ZMIANY    
               20.30     FREEDOM RIDERS    

 

 
    13 - 18 V    16.30
20.30
    BEJBIS    
    19 V    16.30
18.30
20.30
    BEJBIS    

 

 
P R Z E G L Ą D   F I L M Ó W   I N D O N E Z Y J S K I C H - godz. 18.30

        13 V
14 V
15 V
16 V
17 V
18 V
   18.30     3 MARZENIA,3 MIŁOŚCI
MERANTAU
ZAKAZANE DRZWI
MARZYCIEL
TAKUT:OBLICZA HORRORU
DENIAS;
   

 

 
    20 - 26 V    16.30
20.30
    SOMEWHERE. MIĘDZY MIEJSCAMI    
           18.30     ERRATUM    

 

 
D Z I E Ń   D Z I E C K A

    27 V - 2 VI    16.15     SAFARI - animacja dla dzieci    

 

 
    27 V - 2 VI    18.00     NIEPOKONANI    
           20.30     WYGRANY    

 

 
KINO   ZASTRZEGA   SOBIE   PRAWO   DO   ZMIAN   W   REPERTUARZE