KONKURS NA FILM POD HASŁEM CZĘSTOCHOWA W KADRZE

XVIII EDYCJA 2019

1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów ( nie mogą w nim brać udziału zawodowi twórcy
oraz absolwenci i studenci szkół filmowych )

2. Tematyka filmów konkursowych musi nawiązywać do hasła „Częstochowa w kadrze".
Organizatorom zależy na uzyskaniu oryginalnych, autorskich wypowiedzi na temat naszego miasta
i życia mieszkańców Częstochowy.

3. Dopuszczalne są różne formy wypowiedzi : fabuła, dokument, reportaż, reklama, wywiad, impresja,
teledysk, pastisz, itp.

4. Warunki techniczne:
• film zgłaszany do konkursu ma być zapisany na nośniku cyfrowym w formacie MP4
• czas projekcji nie może przekraczać 10 minut
• wymagana jest czołówka filmu : tytuł i nazwisko reżysera
• płyta opatrzona ma być opisem zawierającym : tytuł i czas filmu oraz nazwisko autora
• jeden autor może zgłosić maksymalnie dwa filmy
• film, biorący udział w poprzednich edycjach konkursu, nie może być ponownie zgłoszony
• warunkiem przyjęcia filmu do konkursu jest dołączenie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa wraz z oświadczeniem

5. Każdy zgłoszony film podlegać będzie wstępnej ocenie Komisji Kwalifikacyjnej, złożonej
ze znawców filmu, która podejmie decyzję o dopuszczeniu filmów do konkursu.
Filmy zakwalifikowane oceniane będą przez profesjonalne Jury, powołane przez organizatorów. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej i Jury są ostateczne i niepodważalne.

6. Twórcy filmów konkursowych rywalizować będą o I, II i III miejsce * - nagrody pieniężne w wysokości 2 500 zł, 1 500 zł, 700 zł, ufundowane przez Prezydenta Miasta. Jury może zdecydować o innym podziale nagród. Nagrodzone filmy będą prezentowane na publicznych pokazach w OKF.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez autorów filmów
postanowień ustawy o prawach autorskich.

8. Film wraz z kartą uczestnictwa należy dostarczyć ( osobiście lub przesyłką ) do 31 października
2019 (czwartek) na adres : OKF, Al. NMP 64, 42 – 200 Częstochowa

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 listopada 2019 roku.

Karty uczestnictwa można otrzymać w biurze OKF w godz. 8.00 – 15.00 ( we wtorki do 16.30 )
lub pobrać ze strony internetowej www.okf.czest.pl

 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
karta uczestnictwa 2019.doc doc 408,00 KB Pobierz
REPERTUAR

14:00 Piłsudski

16:00 Dzięki Bogu

18:30 Piłsudski

20:30 Parasite

W REPERTUARZE

14:00 Piłsudski

16:00 Dzięki Bogu

18:30 Piłsudski

20:30 Parasite

REZERWACJA

KASA CZYNNA OD GODZ.12.00 
W przypadku wcześniejszych seansów
kasa czynna na godzinę przed seansem

rezerwacja biletów:
tel. (34) 324-22-40

kasa@galeria.czest.pl
(rezerwacje mailowe potwierdzamy)

Prosimy o wykupienie rezerwacji
nie później niż pół godziny przed seansem

WKRÓTCE
WYSZUKIWARKA
KONTAKT

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-200 Częstochowa
biuro : tel. (34) 324-60-58
Biuro kina nie prowadzi rezerwacji biletów.

e-mail: okf@okf.czest.pl

mapa dojazdu

WSPIERAJĄ NAS
WSPÓŁPRACUJEMY
Instytucja Zarządzająca

Miejska Galeria Sztuki
Al.NMP 64
42-217 Częstochowa

www.galeria.czest.pl


Od dnia 1 lipca 2017 w MGS obowiązuje
nowy numer rachunku bankowego

Bank Citi Handlowy

Nr: 50103011040000000093245000