Ośrodek Kultury Filmowej
zaprasza młodych widzów i ich nauczycieli
do udziału w dopołudniowych seansach filmowych
przez cały rok szkolny.

 

Kino Młodego Widza działa wg następujących zasad:

 

 1. Przyjmujemy zamówienia szkół na seanse dopołudniowe, w dogodnym dla szkoły terminie i godzinie. Zamówienia należy składać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Przyjmujemy zgłoszenia telefonicznie 0 34 / 324-60-58 lub osobiście w biurze OKF.
 2. Oferujemy filmy zarówno z bieżącego repertuaru OKF, jak i sprowadzane na specjalne zamówienie szkół.
 3. Dbamy o wysoki poziom artystyczny oferowanych filmów. Obrazy szczególnie godne polecenia dla celów dydaktycznych przedstawiamy Państwu w specjalnie opracowanych i przesyłanych do szkół ulotkach informacyjnych.
 4. Seanse kinowe w ramach Kina Młodego Widza, mogą mieć różnorodny charakter :
  • seanse rozrywkowe realizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Pierwszego Dnia Wiosny, Św. Mikołaja;
  • seanse adaptacji filmowych – czyli tzw. kino lektur szkolnych
  • seanse edukacyjne – filmy o walorach edukacyjnych, których tematy i problemy pobudzają do myślenia, refleksji oraz dyskusji, i które w naturalny sposób mogą znaleźć kontynuację na lekcjach języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, religii, etyki, sztuki. Umożliwiamy realizację lekcji w kinie; podczas lekcji można odtworzyć materiały z płyt DVD.
 5. Zainteresowanym nauczycielom zapewniamy dostęp do szczegółowych informacji o filmach - w postaci broszur repertuarowych, recenzji, ulotek, adresów bibliograficznych.
 6. Liczba miejsc na sali kinowej - 120, a najmniejsza wymagana liczba osób na seansie - 70.
 7. Gwarantujemy bezpłatny wstęp dla opiekunów grup oraz dla dzieci w szczególnie trudnej sytuacji finansowej (nie więcej niż 5% uczestników seansu).
 8. Utrzymujemy możliwie niską cenę biletów zbiorowych - najniższą na jaką pozwalają dystrybutorzy. Na życzenie wystawiamy faktury VAT.

 

Seanse Kina Młodego Widza odbywają się w kameralnej, sprzyjającej skupieniu sali . Nie odstąpiliśmy od zasady, że sala kinowa nie jest salą konsumpcyjną, dlatego w OKF nie ma zapachu pop-cornu.

Nasza oferta może okazać się pomocna przy realizacji humanistycznej ścieżki edukacyjnej, wspomagać programy klas autorskich (artystycznych, językowych i innych ). Staramy się także współpracować ze Szkolnymi Klubami Europejskimi oraz nauczycielami prowadzącymi koła zainteresowań.

Film, ze swoimi wartościami poznawczymi, wychowawczymi, estetycznymi i emocjonalnymi, zajmuje szczególne miejsce w nowoczesnym, otwartym modelu edukacji i stanowi doskonały punkt wyjścia do pracy z uczniami. W nowych programach edukacyjnych film przestał być postrzegany jedynie przez pryzmat literatury, poznawanie sztuki filmowej nie odbywa się tylko za pośrednictwem adaptacji filmowych.

Wspólne oglądanie filmów, rozmowy o nich, konkursy, mają z jednej strony ułatwić poznanie reguł języka sztuki filmowej oraz poszerzyć wiedzę o teorii i historii kina, z drugiej strony - na podstawie treści obejrzanych filmów - umożliwić rozumienie kontekstów kulturowych, społecznych, etycznych towarzyszących sztuce. W dzisiejszym świecie, zdominowanym (przede wszystkim za pośrednictwem mediów elektronicznych) przez kulturę obrazu, niezwykle istotne jest kształcenie umiejętności percepcyjnych tj. jak wybierać, rozumieć i oceniać filmy, a poprzez nie - otaczający świat.

Liczymy na Państwa zaangażowanie w ideę edukacji filmowej, a za Państwa pośrednictwem, także młodzieży i ich rodziców. Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje i sugestie. Wierzymy, że trudna sytuacja ekonomiczna, która dotyka nas wszystkich, nie zgasi naszych wspólnych starań o jakość kształcenia młodych odbiorców sztuki.

W ramach Kina Młodego Widza zamierzamy :

 • uświadomić młodej widowni inne niż tylko rozrywkowe znaczenie kina w kulturze współczesnej;
 • dać młodzieży wiedzę o kinie jako dziedzinie sztuki (z uwzględnieniem formy i treści);
 • zaprezentować kino jako swojego rodzaju „okno na świat", jako źródło informacji o świecie i ludziach;
 • wykazać powiązania z innymi dziedzinami kultury i sztuki;
 • rozwinąć zdolność i chęć samodzielnej, krytycznej oceny dzieła filmowego;
 • zapoznać młodych widzów z ciekawymi pozycjami polskiej i zagranicznej (a zwłaszcza europejskiej) kinematografii;
 • zachęcić do intensywniejszego a jednocześnie mądrego kontaktu z kinem;
 • zainteresować repertuarem pozakomercyjnym i prasą filmową;
REPERTUAR
W REPERTUARZE
REZERWACJA

KASA CZYNNA OD GODZ.12.00

w przypadku wcześniejszych seansów 

kasa czynna na godzinę przed seansem

rezerwacja biletów:

tel. (34) 324-22-40

kasa@galeria.czest.pl
(rezerwacje mailowe potwierdzamy)

WKRÓTCE

           
 

WYSZUKIWARKA
NEWSLETTER
KONTAKT

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-200 Częstochowa
biuro : tel. (34) 324-60-58
Biuro kina nie prowadzi rezerwacji biletów.

e-mail: okf@okf.czest.pl

mapa dojazdu

WSPIERAJĄ NAS
WSPÓŁPRACUJEMY
Instytucja Zarządzająca

Miejska Galeria Sztuki
Al.NMP 64
42-200 Częstochowa

www.galeria.czest.pl


Od dnia 1 lipca 2017 roku
w MGS będzie obowiązywał
nowy numer rachunku
bankowego

Bank City Handlowy

Nr: 50103011040000000093245000