15:00
Hiszpania, Bułgaria 2017, 123 min.
18:45
Polska 2018, min.
20:30
Hiszpania, Bułgaria 2017, 123 min.
REPERTUAR